dissabte, 27 de juny de 2015

Biotecnología en el menú

Un libro muy interesante con argumentos a favor del uso de la biotecnología en general y de la transgénesis en particular.
Intenta rebatir, creo que con éxito, todos los argumentos de los grupos ecologistas, principalmente Greenpeace, en contra de la utilización de los transgénicos.
Hay comentarios bastante coherentes sobre la mercantilización de las patentes y la comercialización de semillas transgénicas y no transgénicas, obtenidas por selección artificial.
Es destacar la mención del caso del arroz dorado.

Es de fácil lectura, adecuado para Cultura científica de 4º o 1º de bachillerato.

Creo que el resumen sería: "Un campo de trigo puede ser atractivo a la vista, pero ni tiene biodiversidad, ni es natural"

A parte de la reseña, creo que debería hacer una guía de lectura o un formulario de evaluación pero será en otro momento.

dijous, 5 de març de 2015

signatura electrònicaEn determinades ocasions necessitem signar electrònicamente un document per enviar-lo a l'administració.

Vaig enviar un acta d'un curs al CEFIRE de València, signada electrònicament, però, a banda de què al document pdf se li afegia una extensió .csig, en obrir-lo no es notava cap canvi i als metadata tampoc apareix cap anotació de la signatura.
Li ho vaig comentar en l' al meu hacker de capçalera @inclusa, i mira que sap, però no arribarem enlloc.
Hui per fi, he tingut un poquet de temps i d'esperit i he investigat. Està a la vista de tots, però cal tindre la necessitat, o la curiositat, per trobar-lo.

Les instruccions bàsiques estan a la pàgina de firma electrònica del portal "Administración electrónica" del govern.

Per signar cal tindre els certificats instal·lats al navegador.

Ja m'havia descarregat l'aplicació "@firma" i havia signat l'acta que comentava abans. Per fer aquest post he signat un problema de genètica que vaig preparar pels alumnes de segon de batxillerat  amb el meu arbre genealògic .


La aplicació et demana que examines l'arxiu que vols signar i el tipus de signatura. Al signar apareixen finestres d'advertiment:


 Et demana que selecciones el certificat.


 Res més. Amb això genera un arxiu.

Podeu comprovar en els dos arxius següents que l'única cosa que canvia aparentment és el nom de l'arxiu:
 arbre_grup_sanguini.pdf 
 arbre_grup_sanguini.signed.pdf

El que no havia fet fins ara era validar la signatura.
A la mateixa aplicació hi ha una opció de validació d'escriptori:


Al validar el meu arxiu m'informa que la signatura és correcta i que he de comprovar la validesa del certificat. Es fa picant sobre ell.

Però la millor opció seria validar-lo en l'aplicació web del Govern  VALIDe  : Tries l'arxiu, poses el codi de seguretat...


i et genera un justificant en pdf amb la informació de la signatura. En aquest  cas, l'original era A3 horitzontal i l'ha transformat en A4 vertical.

Però l'important és la faixa de l'esquerra amb la validació que abans no veia.


Salut, que aprofite.

Actualització:
 Dos anys després he canviat de mètode. La aplicació d'escriptori ecofirma treballa amb java i és molt configurable. el document amb marca de firma sense fer-lo online. 
És realment fàcil.